Spam rice ball recipe | Korean food :: One dish meals

by adminone
0 comment

Today’s dish is Spam Rice Ball, which is popular as a snack for children in Korea.
It’s a very easy, try it right now~!

Today’s dish is Spam Rice Ball, which is popular as a snack for children in Korea. It’s a very easy, try it… Rice Spam rice ball, recipe, Korean food, One dish meals Korean Print This
Serves: 1 Prep Time: Cooking Time:
Nutrition facts: 300 calories 20 grams fat
Rating: 5.0/5
( 1 voted )

Ingredients

 • Rice
 • Seaweed
 • Spam
 • Eggs
 • Sesame oil
 • Salt
 • Sesame seeds

Instructions

 1. Seasoning the rice with salt, sesame oil, and seasame seeds.
  Trộn đều cơm với muối, dầu mè, và hạt mè.
 2. Slice the Spam into equal sized pieces and sear both sides evenly.
  Cắt thịt thành những miếng bằng nhau và áp chảo vàng đều cả hai mặt.
 3. Cut the seaweed in half, then put the browned Spam and roll it up.
  Cắt rong biển làm đôi, sau đó đặt miếng thịt đã áp chảo lên và cuộn nó lại.
 4. Spread up the seasoned rice and stick it on one side. Then spread another portion of rice and and stick it to the other side.
  Dàn đều phần cơm đã trộn và đặt miếng thịt áp chảo đã cuộn rong biển lên. Sau đó dàn đều thêm một phần cơm khác và đặt nó lên mặt còn lại.
 5. Beat up the eggs.
  Đánh tan trứng
 6. Heat up a frying pan on medium heat and add a little splash of cooking oil. Then drench the rice balls thoroughly with egg wash and cook it on the pan slowly, on low heat. Cook it nice and crispy evenly. And done!
  Làm nóng chảo ở nhiệt độ vừa, cho một chút dầu ăn sau đó nhúng viên cơm nắm vào trứng đã đánh rồi từ từ cho vào chảo. Chiên đến khi vàng giòn cả hai mặt. Và chúng ta đã hoàn thành!

You may also like

Leave a Comment